Home Moderní přístupk tradičním hodnotám

-Velikost
textu
+

Laboratoř

Na našem pracovišti provádíme testy všech vstupních a výstupních materiálů, které nám byly dodány k separaci.

Provádíme testy pro externí společnosti, kdy našim zákazníkům poskytujeme individuální řešení jejich požadavků. 

Testování provádíme v moderní laboratoři, která je v současné době vybavena několika přístroji. Jsme schopni identifikovat neznámý materiál, analyzovat vlhkost materiálu, nebo stanovit hmotnostní a objemový index toku taveniny. K těmto testům používáme přístroje:

Spektrometr Agilent Cary 630 FTIR

Použitím tohoto přístroje jsme schopni získat vynikající kvantitativní i kvalitativní informace. Díky své vysoce výkonné optice a vysoké energetické propustnosti, můžeme přesně a rychle analyzovat pevné látky, pasty a gely. V naší laboratoři využíváme techniku ATR, která je vhodná pro identifikaci neznámých polymerů, nebo rozpoznávání procentuálního zastoupení kopolymerů. Spektrometr pracuje na základě absorpce infračerveného paprsku.

Analyzátor vlhkosti KERN MLS-D

Tento přístroj analyzuje vlhkost pomocí infračerveného zářiče (400 W). Měření se provádí v rozsahu teplot  40°- 160 °C. Výsledky jsou udávány v %.

Kapilární plastometr Dynisco LMI 5000

Přístroj na základě vytlačení roztaveného materiálu, za předepsané teploty a zatížení stanoví hmotnostní, objemový index toku a u materiálu PET vnitřní viskozitu. Dále také tavnou hustotu polymeru, na základě které jsme schopni stanovit rychlost smykové deformace, nebo také smykovou viskozitu. 

Plastometr Dynisco je konstruován dle normy ČSN EN ISO 1133.

Sušárna ArgoLab TCF

Abychom zbavili hydrofilní polymery vlhkosti, která je v některých typech polymerů přítomna, využíváme sušárnu s nucenou cirkulací vzduchu. Sušárna pracuje v rozsahu teplot 10°C-300°C. Díky této sušárně jsme také schopni odhalit výskyt PVC v PET flakes.

Do budoucna plánujeme pořídit další laboratorní vybavení jako např. ZWICK 1465, který zkouší materiál v tlaku, tahu a ohybu.

Cílem naší strategie je rozšiřovat portfolio zkušebních metod a splnit tak přání a požadavky všech našich zákazníků.

Laboratorní vybavení a pracoviště

1560243869dynisco-mli-5000.jpg 1560243882kern-mls-d.jpg 1560243893ftir-spectrometer.jpg 1560244144laborator-1.jpg 1560244153laborator-2.jpg

Máte dotaz?

Napište nám Vaše přání, nabídku nebo dotaz. Budeme reagovat v co nejkratší době.

ZENERGO a.s.

Sídlo společnosti: Čejč 61, 696 14 IČ: 29269661 DIČ: CZ29269661

+420 608198895

info@zenergo.cz