Home Moderní přístupk tradičním hodnotám

-Velikost
textu
+

Laboratoř

Na našem pracovišti provádíme testy všech vstupních a výstupních materiálů, které nám byly dodány k separaci.

Provádíme testy pro externí společnosti, kdy našim zákazníkům poskytujeme individuální řešení jejich požadavků. 

Testování provádíme v moderní laboratoři, která je v současné době vybavena několika přístroji. Jsme schopni identifikovat neznámý materiál, analyzovat vlhkost materiálu, nebo stanovit hmotnostní a objemový index toku taveniny. K těmto testům používáme přístroje:

Spektrometr Agilent Cary 630 FTIR

Použitím tohoto přístroje jsme schopni získat vynikající kvantitativní i kvalitativní informace. Díky své vysoce výkonné optice a vysoké energetické propustnosti, můžeme přesně a rychle analyzovat pevné látky, pasty a gely. V naší laboratoři využíváme techniku ATR, která je vhodná pro identifikaci neznámých polymerů, nebo rozpoznávání procentuálního zastoupení kopolymerů. Spektrometr pracuje na základě absorpce infračerveného paprsku.

Analyzátor vlhkosti KERN MLS-D

Tento přístroj analyzuje vlhkost pomocí infračerveného zářiče (400 W). Měření se provádí v rozsahu teplot  40°- 160 °C. Výsledky jsou udávány v %.

Kapilární plastometr Dynisco LMI 5000

Přístroj na základě vytlačení roztaveného materiálu, za předepsané teploty a zatížení stanoví hmotnostní a objemový index toku taveniny, nebo také tavnou hustotu polymeru. 

Plastometr Dynisco je konstruován dle normy ČSN EN ISO 1133.

Sušárna ArgoLab TCF

Abychom zbavili hydrofilní polymery vlhkosti, která je v některých typech polymerů přítomna, využíváme sušárnu s nucenou cirkulací vzduchu. Sušárna pracuje v rozsahu teplot 10°C-300°C. Díky této sušárně jsme také schopni odhalit výskyt PVC v PET flakes.

Do budoucna plánujeme pořídit další laboratorní vybavení jako např. ZWICK 1465, který zkouší materiál v tlaku, tahu a ohybu.

Cílem naší strategie je rozšiřovat portfolio zkušebních metod a splnit tak přání a požadavky všech našich zákazníků.

Laboratorní vybavení a pracoviště

1560243869dynisco-mli-5000.jpg 1560243882kern-mls-d.jpg 1560243893ftir-spectrometer.jpg 1560244144laborator-1.jpg 1560244153laborator-2.jpg

Máte dotaz?

Napište nám Vaše přání, nabídku nebo dotaz. Budeme reagovat v co nejkratší době.

ZENERGO a.s.

Sídlo společnosti: Čejč 61, 696 14 IČ: 29269661 DIČ: CZ29269661

+420 530511511

info@zenergo.cz